.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Wednesday, May 18, 2016

Ngwedi


Source: Awakening Goddess

Kgosigadi tlhe dumela,
Wena tsatsi la bosigo,
Lefifi la phatlalala,
Fa o runya teng ga ntlo.

Kgosigadi re a leboga,
Poneso ya gago e kgolo,
Ra tswa matlung ra itisa,
Bana ba itaya kgati.

Phefo ya iteka thata,
Wa falola ka bonako,
Maru a leka go bipa,
Kgosigadi sefatlhego.

Ke mang yo o itseng tsela,
Ke mang yo o itseng kago,
O tikela kwa Bophirima,
Tlhabatsatsi ke botlhaba.

Sebakabaka ke tsela,
Koloi ya go ke phefo,
Ga re na go netefatsa,
Go itse Modimo fela.

No comments: