.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Monday, June 27, 2016

Leboko la ba-Pitsoe

Ke nna motho wa gabo Seulaula Matlakala
Monna ga a Tlhaolwe Ramogopodi
Ngwana o monnyane wa Mma Senne

Dikgomo o di gapile
Chenepe ke nna Matakataka
Mollo ga o tuka,wa nkgatlha
O rata le nna ka tloga ka tuka

Ramagapa kgolo –a- tona
Magapa e tona tota
E thamaga letsutsa
Nkabo ke ile ka nna mogwe-kwa Kgofa
Ka nna mogwe wa ga Nkhufane kwa Kgofa
Ka nna kwa matshabatshabeng?
Ka nna ke bona sebilo se tlotsa Chenepe

Nku e kwa dinkung tsa RaPitsoe,
E e tsebe dintlha gaya tshwaiwa
Are ke nku yaka ya ga Nthakgathi
O ntse are selepe maremaganya aga  Ra- Pitsoe
Se ntse se rema ntsho mokokotlo
Khunwana sa e rema sefatlhego
A pula ene barwa'Pitsoe

No comments: