.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Saturday, February 1, 2014

Sananapo

Sananapo, Sananapo 2 X
Ba mmolaile, Sananapo
Ba mpha lesapo, Sananapo
Sapo ka gana, Sananapo
Ga ke je motho, Sananapo
Ga ke je mong wa me, Sananapo
O a thebe ya kgosi, Sananapo!

Shumba  Ratshega o opela Sananapo fa:

Sananapo MP3

Ga a opele Sananapo jaaka re ne re mo opela bogologolo, fela pina ya gagwe le yona e monate

No comments: