.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Monday, December 30, 2013

Rakokokokong

Kgatsela
Rakokokokong
Kokokokong!
E rile ke feta kwa kgotleng
ka kopana le Rakokonkonkong
A tshotse nama le selepe
Ka mo kopa gore a ntshegele
A re: "Ke go segele o le ngwana wa ga mang?"
Ka re: "Ke le ngwana wa ga kgaitsadio
A tlola a nkoma ka selepe
le nna ka tlola ka moikomela
Ka mo raya kare:"Kgomo ya etsho ya dusa. Ke tlo go tima kgatsela."

No comments: