.GoogleGenius-SEO {font-family: verdana; text-align: justify; color: #fff; font-size: 2px; line-height: 0.9; display: inline-table;}

Sunday, June 29, 2008

Pina Le Koma


Tswina ya dinotshe mo ditsebeng
Monate ta!
Mpho ya Modimo a neela ka letsogo
Serethe se kitla bohibidu ba sebilo
Lerole le kgama mokodue
Mokodue a betwe ka boitumelo
Rremogolo o oba marapo a segologolo
Mmemogolo o tlhagisa la motlhagare
Monyenyo wa letsatsi
O phatsimela lenyalo
A re tlhabeng pina le koma

No comments: